ประโยชน์ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ต่อสุขภาพ [Health benefits] มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับปริมาณการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย [Total amount of physical activity] แบบ dose – response relationship คือยิ่งเพิ่มปริมาณการเคลื่อนไหวก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากขึ้นด้วย

         ดังนั้น ปริมาณการเคลื่อนไหวมีความสำคัญมากกว่ารูปแบบความแรง หรือ ระยะเวลาของการรดเคลื่อนไหว ปริมาณของการเคลื่อนไหวสามารถวัดได้จากพลังงานที่ใช้ไป [Caloric expeuditure] หรือเวลาที่ใช้ไป [Minutes of physical activity] นอกจากนี้ ประโยชน์ต่อสุขภาพได้รับจะมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับระดับการเคลื่อนไหวเดิม สุขภาพ และอายุของแต่ละบุคคลดังรูปที่2  3) ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวออกกำลังกายด้วยแรงที่หนัก การเคลื่อนไหวออกกำลังกายด้วยความแรงระดับปานกลางเพียงพอที่จะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสมรรถ

ออกกำลังกาย

          ดังนั้นการเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพิ่มความสูงเพื่อความทนทานของหัวใจและปอด จะพิจารณาในสองมิติคือ สุขภาพและสมรรถภาพ ในมิติของสุขภาพนั้น จะให้ความสำคัญกับปริมาณการเคลื่อนไหวออกกำลังกายหรือพลังงานที่ใช้ไปมากกว่าความรุนแรงของการเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่า การเคลื่อนไหวออกกำลังกายทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น งานบ้าน งานอาชีพ และนันทนาการ เพื่อให้มีการเผาผลาญพลังงานสะสมในแต่ละวันย่อมเกิดประโยชน์ ยิ่งเคลื่อนไหวมากยิ่งเกิดประโยชน์มากและมีผลต่อสมรรถภาพด้วย ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า คนทั่วไปที่ดูสุขภาพดีควรเพิ่มการเคลื่อนไหวออกกำลังกายให้มีการเผาผลาญพลังงาน

ปานกลาง [moderate amount of physical activity] ประมาณวันละ 150 แคลอรีต่อวันหรือ 1000 แคลอรีต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับการเดินเร็ว [Brisk walking] ประมาณ 30 นาทีต่อวัน [การเดินเร็วมีความเร็วประมาณ 4.8-6.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง] กิจกรรมที่เบาก็ต้องใช้เวลานาน กิจกรรมที่หนักก็ใช้เวลาสั้น ตัวอย่างกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่มีการเผาผลาญพลังงาน 150 แคลอรีต่อครั้ง ดังตารางที่1 กิจกรรมหลายอย่างมีลักษณะแอโรบิค ดังนั้น จะมีผลต่อสมรรถภาพด้วย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!